log in

Organogram

tr

  Organogram   Zwem- en Polovereniging   Aegir      
                 
                 
    bestuur              
  ALGEMENE ZAKEN   VEILIGHEID   PAASKAMP   CONDITIEZWEMMEN  
   voorzitter    coordinator    voorzitter    voorzitter  
       EHBO-coordinator    commissielid    commissielid  
       vertrouwenscontactpersoon    penningmeester    trainer  
       klachtencommissielid    begeleider    administrateur  
               badverantwoordelijke  
                 
  SECRETARIAAT              
  secretaris              
                 
                 
                 
  FINANCIELE ZAKEN   FINANCIELE ADMINISTRATIE   LEDENADMINISTRATIE   FINANCIELE COMMISSIE  
   penningmeester    administrateur    ledenadministrateur    commissielid  
       webshopbeheerder    invoer nieuwe leden      
       aanvrager bijdragen    VOG aanvrager      
                 
                 
  OVERIGE   EXTERNE COMMUNICATIE   ACTIVITEITEN COMMISSIE      
  algemeen bestuurslid   redacteur nieuwsbrief   commissielid      
      webmaster          
      redacteur website          
      redacteur facebook          
                 
  ELEMENTAIR ZWEMMEN            
  voorzitter   commissielid   badverantwoordelijke      
      baliemedewerker   instructeur      
      ledenadministrateur   hulpinstructeur      
      applicatiebeheerder zwemscore          
      administrateur zwemscore          
      administrateur          
      redacteur website          
      contactpersoon          
      penningmeester          
      controleur          
      medewerker contributierun          
                 
  WEDSTRIJDZWEMMEN              
  voorzitter   commissielid   trainer       
      contactpersoon   hoofdtrainer      
      ledenadministrateur   ploegleider      
      penningmeester   KNZB officials      
      contactpersoon openwater   contactpersoon officials      
      contactpersoon masters   badverantwoordelijke      
      applicatiebeheerder sportlink        
      redacteur website   Coach      
      medewerker contributierun   wedstrijdplanner      
                 
  WATERPOLO              
  voorzitter   commissielid   trainer      
      secretaris   hulptrainer      
      penningmeester   coach      
      ledenadministrateur   hulpcoach      
      jurytafel planner   badverantwoordelijke      
      contactpersoon scheidsrechter   w-official      
      applicatiebeheerder sportlink   aanvoerder      
      redacteur website   scheidsrechter      
      medewerker contributierun