log in

Voorzitter Zwem- en Polovereniging Aegir

De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging en is bij alle facetten van de vereniging betrokken. De voorzitter kan taken of deeltaken delegeren, maar blijft eindverantwoordelijk.

Tot zijn/haar taken behoren:

  • Bewaken en realiseren van de doelstellingen van de vereniging, zoals die vastliggen in de statuten ( en huishoudelijk reglement.)
  • Onderhouden van contacten met de secretaris en penningmeester voor het “dagelijkse bestuur” van de vereniging.
  • Leiden van de bestuursvergaderingen en de Algemene vergadering.
  • Beleggen van (indien nodig) extra ledenvergaderingen i.o.m. het dagelijkse bestuur.
  • Vertegenwoordigen van de vereniging in rechtszaken.
  • Spreken namens het dagelijks bestuur bij externe en interne aangelegenheden.
  • Zorgen voor vertegenwoordiging door, en medezeggenschap van Aegir tijdens vergaderingen van de KNZB en van de Kring Noord-Brabant.
  • Onderhouden en stimuleren van de interne communicatie.
  • Voorzitten en deelnemen aan de maandelijkse bestuursvergadering

_