log in

EHBO coordinator

  • Hij of zij is contactpersoon met de EHBO-vereniging waar een aantal vrijwilligers hun EHBO cursus volgen.
  • Contactpersoon met de organisator van het Reddend zwemmen
  • Hij geeft aan de ledenadministratie door, en houd bij, welke vrijwilligers een EHBO-diploma en/of een Reddend zwemmen diploma hebben.