log in

Commissielid paaskamp

  • De leden van de paaskampcommissie zijn mede verantwoordelijk voor de organisatie en veiligheid van de leden tijdens het paaskamp.  
  • Leden van de commissie moeten zijn benoemd door het bestuur