log in

Administrateur conditiezwemmen

  • Bijhouden van de aanwezig leden, doorgeven van mutaties, aannemen van nieuw leden. 
  • opvoeren van nieuwe leden ( welke al zijn ingevoerd ) 
  • mutaties van leden van betreffende afdeling opvoeren en zo nodig doorgeven.