log in

Voorzitter waterpolocommissie

De voorzitter commissie Waterpolo is verantwoordelijk voor de organisatie en veiligheid van waterpolo activiteiten.

Tot zijn/haar taken behoren:

 • Zorgdragen dat leden van de commissie worden benoemd bij bestuur
 • Het opstellen van een concept van de jaarbegroting voor Waterpolo, in overleg met de overige commissieleden.
 • Maken van het jaarverslag van de commissie Waterpolo, in overleg met de overige commissieleden.
 • Het werven van vrijwilligers in overleg met het dagelijks bestuur van Aegir, om de doelstellingen van het waterpolo te realiseren.
 • Voorzitten van de commissievergaderingen.
 • Onderhouden van contacten met diverse waterpoloverenigingen waartegen competitie wordt gespeeld, indien de omstandigheden hierom vragen.
 • In kaart brengen van de noodzakelijke certificaten zoals EHBO en reanimatie diploma’s, trainers bevoegdheden.
 • Toezien dat alle activiteiten van het waterpolo worden begeleid, door voldoende gekwalificeerde vrijwilligers.
 • Toezien op de badreserveringen en badbezetting, zodat een goede balans bestaat tussen het aantal deelnemers en het aantal reserveringen.
 • Behartigen van de belangen van, en het spreken namens de vrijwilligers van het waterpolo.
 • Vertegenwoordiging van de commissie in het bestuur van Aegir en het bijwonen van de bestuursvergaderingen.
 • Zorgdragen voor de aanschaf, onderhoud en controle over materialen van Aegir ten behoeve van het waterpolo binnen het gestelde budget.
 • Nodigt indien wenselijk de trainers en coaches uit bij commissievergaderingen.
 • Vertegenwoordigen van de commissie in het bestuur van Aegir, en het bijwonen van de bestuursvergaderingen.