log in

Commissielid waterpolo

Lid van de commissie moet door het bestuur zijn benoemd.

Een Lid van de commissie Waterpolo is verantwoordelijk voor de hem/haar toegewezen taak (nader aan te duiden) aangaande het waterpolo.

Tot zijn/haar taken behoren:

  • Bijwonen van de waterpolo commissie vergaderingen.
  • Uitvoeren van overige taken binnen de commissie.