log in

W-official

Bij een waterpolo wedstrijd wordt gebruik gemaakt van diverse KNZB-officials, welke door de deelnemende verenigingen dienen te worden geleverd. Het betreft hier:

  • Wedstrijdfunctionaris (‘Jury-W’ lid), die mede verantwoordelijk is voor het correcte verloop van de wedstrijd (o.a. het bedienen van de klok aan de jurytafel) en het zorgvuldig invullen van de wedstrijdformulieren of het digitale equivalent hiervan (o.a. ter voorkoming van boetes).

Hij/zij verricht deze taak minimaal 2 maal per jaar.

De taken, verantwoordelijkheden en opleidings- en kledingeisen van deze functionarissen staan in detail beschreven in het betreffende KNZB-handboek.

De KNZB-functionarissen dienen tijdig aanwezig te zijn, opdat het verloop van de wedstrijd goed kan worden voorbereid. Bij eventuele verhindering zorgen zij voor vervanging.