log in

KNZB officials waterpolo scheidsrechter

Scheidsrechter

Bij een waterpolo wedstrijd wordt gebruik gemaakt van diverse KNZB-officials, welke door de deelnemende verenigingen dienen te worden geleverd. Het betreft hier:

  • Scheidsrechter, die verantwoordelijk is voor het toezicht op de teams en het naleven van de spelregels tijdens wedstrijden van andere verenigingen.

Hij/zij verricht deze taak voor minimaal 8 wedstrijden per jaar.

De taken, verantwoordelijkheden en opleidings- en kledingeisen van deze functionarissen staan in detail beschreven in het betreffende KNZB-handboek.

De KNZB-functionarissen dienen tijdig aanwezig te zijn, opdat het verloop van de wedstrijd goed kan worden voorbereid. Bij eventuele verhindering zorgen zij voor vervanging.