log in

Badverantwoordelijke waterpolo

De Badverantwoordelijke Waterpolo is een Trainer Waterpolo met volledige bevoegdheid en verantwoordelijk voor de trainingen en de veiligheid in en rond het bad tijdens de polo-trainingen.

De Badverantwoordelijke is in het bezit van:

  • een geldig EHBO en reanimatie diploma.
  • Een geldig certificaat Zwemmend redden voor zwembaden

Tot zijn/haar taken behoren:

  • Kennisnemen van het geldende veiligheidsprotocol van het zwembad en zorgen dat de trainers Waterpolo hiervan ook op de hoogte zijn.
  • Begeleiden van de instructeurs Waterpolo.
  • Het aftekenen van de bon van de cassière na gebruik van het thuisbad.