log in

Trainer / instructeur wedstrijdzwemmen

De Trainer / instructeur Wedstrijdzwemmen, is verantwoordelijk voor doelgerichte instructie aan de wedstrijdzwemmers en ordelijk en veilig verloop van de zwemles.

Tot zijn/haar taken behoren:

  • Voorbereiden van lessen.
  • Klaarleggen van materialen vóór de aanvang van de les.
  • Bijhouden van de presentie- en prestatielijst van elke zwemmer, en het plaatsen van relevante opmerkingen hierop.
  • Observeren en begeleiden van de zwemmers tijdens de les.
  • Bijwonen van instructies en vergaderingen.
  • De vorderingen van een zwemmer volgen en samen met de trainer bepalen wanneer de zwemmer een groep verder mag.