log in

Badverantwoordelijke elementair zwemmen

Tijdens het elementair zwemmen dient er ten minste één badverantwoordelijke met volledige bevoegdheid per bad aanwezig te zijn.

Ten minste één van de aanwezige badverantwoordelijken dient in het bezit te zijn van een geldig EHBO- en reanimatie-diploma.

Tenminste één van de Badverantwoordelijken heeft ook zitting in de Commissie Elementair zwemmen.

Badverantwoordelijken zijn verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het zwemmen, voor een goede baanindeling en voor de begeleiding van de Instructeurs.

Tot zijn/haar taken behoren:

  • Aanspreekpunt voor ouders / cliënten en hen op een respectvolle manier benaderen.
  • Organiseren en uitvoeren van de baanindeling.
  • Begeleiden van instructeurs.
  • Beoordelen van zwemmers voor het overgaan naar een volgende groep.
  • Communiceren met de Commissie Elementair zwemmen over het verloop van de zwemlessen.
  • Op de hoogte zijn van de voornaamste afspraken en reglementen inzake het zwemonderwijs.
  • Het organiseren van instructiebijeenkomsten voor de instructeurs.
  • Het regelen van bevoegde vervanging bij afwezigheid.
  • Beoordelen van de zwemmers tijdens het diplomazwemmen.
  • Het handhaven van de orde in de badruimte.