log in

Penningmeester Elementair zwemmen

Penningmeester is lid van de commissie elementair zwemmen en moet door het bestuur zijn benoemd.

Taken:

  • Aanleveren van de begroting aan het einde van het kalenderjaar aan de penningmeester
  • Controleren, gedurende het jaar, of de uitgaven en inkomsten kloppen met de begroting.
  • Controleren of de betalingen en uitgaven kloppen