log in

Baliemedewerker

De baliemedewerker elementair zwemmen is verantwoordelijk voor de volgende taken aan de balie tijdens het elementair zwemmen:

  • Controleren bij de ingang of het betreffende lid geen betalingsachterstand heeft.
  • Afstempelen van de contributiekaart voor die maanden dat er werkelijk betaald is.
  • Aanspreken van leden met betalingsachterstand, en het weigeren van de toegang tot het bad aan leden die meer dan twee maanden achterstand hebben.
  • Inschrijven van nieuwe leden.
  • Informatie verschaffen omtrent lestijden, wijze van betaling, opzegging, etc (o.a. via het Aegir informatieboekje).
  • Plaatsen van aspirant-leden op een wachtlijst, als er op dat moment geen plaats is in de betreffende lesgroep.
  • Aanmaken van contributiekaarten voor nieuwe leden, voorzien van een uniek lidnummer en zorgen dat de inschrijfformulieren zo spoedig mogelijk bij de ledenadministrateur van de vereniging terecht komen
  • Zo snel mogelijk doorgeven van alle mutaties in het ledenbestand (en dus ook het vrijwilligersbestand) aan de ledenadministrateur van de vereniging