log in

Instructeur elementair zwemmen

De instructeur elementair zwemmen, is verantwoordelijk voor doelgerichte instructie aan de zwemmers en ordelijk en veilig verloop van de zwemles.

Tot zijn/haar taken behoren:

  • Voorbereiden van lessen.
  • Klaarleggen van materialen vóór de aanvang van de les.
  • Bijhouden van de presentie- en prestatielijst van elke zwemmer. Het aanbrengen van relevante opmerkingen hierop.
  • Het mede beoordelen (i.s.m. de Badverantwoordelijke) of zwemmers mogen afzwemmen, en het uitdelen van kaartjes voor deelname aan het diplomazwemmen.
  • Observeren en begeleiden van de zwemmers tijdens de les.
  • Aanwezig zijn bij het diplomazwemmen van hun groep.
  • Bijwonen van instructies en vergaderingen.
  • Begeleiden van Hulpinstructeurs en kennis aan hen overdragen.