log in

Voorzitter Elementaire commissie

De voorzitter is verantwoordelijk voor de organisatie en veiligheid van het elementair zwemmen.

Tot zijn/haar taken behoren:

  • Zorgdragen dat leden van de commissie worden benoemd bij bestuur.
  • Het opstellen van een concept van de jaarbegroting van het elementair zwemmen, in overleg met de overige commissieleden.
  • Aanleveren van het jaarverslag van de commissie Elementair zwemmen aan het einde van boekjaar.
  • Vertegenwoordigen van de commissie in het bestuur van Aegir, en het bijwonen van de bestuursvergaderingen.
  • In overleg met het dagelijks bestuur van Aegir; werven van vrijwilligers, om de doelstellingen van het elementair zwemmen te realiseren.
  • Voorzitten van de commissievergaderingen.
  • In kaart brengen van de noodzakelijke certificaten zoals EHBO en reanimatie diploma’s, trainers bevoegdheden.
  • Toezien dat alle activiteiten van het elementair zwemmen worden begeleid, door voldoende gekwalificeerde vrijwilligers.
  • Toezien op de badreserveringen en badbezetting, zodat een goede balans bestaat tussen het aantal deelnemers en het aantal reserveringen.