log in

Webmaster

De webmaster is verantwoordelijk voor de technische uitvoering en ondersteuning van de website.

Tot zijn/haar taken behoren:

  • Het zo goed mogelijk toegankelijk houden van de website.
  • Indien er externe omstandigheden zijn die het gebruik van de website beperken, maatregelen nemen om dit trachten te verhelpen en te voorkomen.
  • Bewaken dat er geen ongewenst materiaal op de website wordt gezet door derden (zoals reclame en scheldpartijen in het gastenboek, etc) en dit zonodig herstellen.
  • Uitgifte van domeinnaam-gekoppelde e-mail adressen.
  • Ondersteuning bieden bij het plaatsen van artikelen, foto’s, links, etc.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het momenteel technisch mogelijk is dat bestuursleden en commissieleden op eenvoudige wijze zelfstandig artikelen op de website kunnen plaatsen en onderhouden.