log in

Secretaris Zwem- en Polovereniging Aegir

 De secretaris is verantwoordelijk voor het administratieve deel van de vereniging, het ledenbeheer en de formele communicatie naar buiten.fff

Tot zijn/haar taken behoren:

 • Zorgdragen voor het “dagelijkse bestuur” van de vereniging samen met de voorzitter en penningmeester.
 • Maken van de notulen van de bestuursvergaderingen en het verstrekken van deze notulen aan de bestuursleden.
 • Notuleren van de algemene jaarvergadering.
 • Verzamelen en verwerken van de stukken van de ledenvergadering in een jaarverslag.
 • Verzorgen van de uitnodigingen voor de jubilarissen voor de jaarvergadering.
 • Zorgdragen voor een correcte registratie van het bestuur bij de kamer van koophandel Eindhoven.
 • Zorgdragen dat de bestuurssamenstelling bekend is bij de KNZB.
 • Zorgen dat de inkomende post / informatie bij de juiste personen terecht komt.
 • Aanvragen van de vrijwilligerspenning of -oorkonde voor de leden van de vereniging die daarvoor in aanmerking komen.
 • Het vaststellen in november van de bestuursvergaderdata van het komende jaar.
 • Archiveren van alle belangrijke stukken.