log in

Richard test

                             
                             
 
 ALGEMENE ZAKEN
 
 SECRETARIAAT
 
 FINANCIELE ZAKEN
 
COMMUNICATIE
 
 ELEMENTAIR ZWEMMEN
 
WEDSTRIJDZWEMMEN 
 
WATERPOLO
 
   voorzitter    secretaris    penningmeester    algemeen lid    voorzitter elementair zwemmen    voorzitter wedstrijdzwemmen    voorzitter waterpolo  
                             
 
PAASKAMP
       
FIN.ADM
   
REDACTIE
   
ELEMENTAIR ZWEMMEN
   
WEDSTRIJDZWEMMEN
   
WATERPOLO
 
  voorzitter paaskamp commissie        administrateur    redacteur website    secretaris    secretaris    secretaris  
   lid paaskamp commissie            redacteur elementair zwemmen    commissielid    commissielid    commissielid  
   begeleider        
LEDENADMINISTRATIE
       badverantwoordelijke    badverantwoordelijke    badverantwoordelijke  
           ledenadministrateur        instructeur    trainer    trainer

 

   
VEILIGHEID
       adm. invoer leden        hulp-instructeur    hulptrainer    hulptrainer  
  coordinator        adm. opvoer wedstrijdzw. leden        baliemedewerker    ploegleider    coach  
  vertrouwenscontactpersoon        adm. opvoer waterpololeden        controleur    officials KNZB    hulpcoach  
  EHBO coordinator       adm. opvoer elementaire leden        applicatiebeheerder Zwemscore        W-officials  
  klachtencommissielid       applicatiebeheerder Sportlink                KNZB-officials  
                           contactpersoon KNZB officials  
  CONDITIEZWEMMEN       KASCOMMISSIE                  
  commissielid       kascommissielid                  
  trainer