log in

Uitnodiging ALV 2022

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de ALV 2022 op 23 april om 09u30 in het Ir. Ottenbad.

Tijdens de ALV krijgen de leden inspraak in de vereniging en presenteert het bestuur de status en richting van de vereniging.
Deze keer op een zaterdagochtend. Ben jij er ook bij of benieuwd? 

Hieronder presenteren wij de agenda voor de ALV:
 
                     1. Opening en jubilarissen
                     2. Notulen Algemene Ledenvergadering 22 sept 2021
                     3. Jaarverslag bestuur 2021
                     4. Jaarverslagen van de commissies 2021
                     5. Financieel overzicht 2021 en begroting 2022
                     8. Toelichting begroting
                     9. Vaststelling contributie
                    10. Verslag kascommissie
                    11.Benoeming kascommissie 2022
                                       Pauze
                    12. Bestuursverkiezing en – benoemingen
                    13. Rondvraag
                    14. Sluiting

Selwyn Cats

Vanaf mijn A-diploma zit ik bij Aegir en na het behalen van talloze diploma's en brevetten ben ik ook betrokken geraakt als vrijwilliger. Elke week geef ik op woensdag zwemles en ben ook lid van de elementaire commissie. In deze commissie ben ik verantwoordelijk voor het brevetzwemmen, maar ben ook actief op alle andere vlakken. 

Zit je ergens mee? Je mag me altijd mailen via: brevetzwemmen@aegir-eindhoven.nl