log in

Uitnodiging ALV 2019

  • Geschreven door het Bestuur


Het bestuur van Zwem- en Polovereniging Aegir heeft het genoegen u uit te nodigen voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdag 23 januari 2019.

 

Zoals in de ALV van 2018 aangegeven loopt de termijn als bestuurslid van Aegir van Jan-Dirk en Ivo af in 2019. 

Ivo en Jan-Dirk hebben beide aangegeven niet verkiesbaar te zijn voor een volgende termijn. Aangezien er geen opvolging binnen het huidig bestuur is voor beide bestuursleden is het bestuur dringend op zoek naar nieuwe leden.

Jan-Dirk en Ivo hebben in de afgelopen jaren samen met Jordi en nu met Theo een minimale bezetting van het bestuur gevormd en dit is voor de continuïteit van de vereniging geen wenselijke situatie. Jan-Dirk en Ivo adviseren de vereniging dan ook om tot een bestuur van minimaal 5 leden te komen, zodat er energie in de vereniging gestoken kan worden om de lopende vraagstukken om de vereniging verder te brengen. Met de komst van Theo Cats binnen het bestuur is voor de functie van Penningmeester voor de komende jaren voldoende invulling gewaarborgd.

Als zittend bestuur doen wij een oproep aan alle leden om zich bij ons te melden als er interesse ontstaat om een bijdrage te leveren aan de vereniging in de vorm van bestuurslid.

Met vriendelijke groet,
Jan-Dirk, Ivo en Theo