log in

Korting contributie ivm Corona lockdown

  • Geschreven door Bestuur

Nu het een beetje inzichtelijk aan het worden is wat de financiële consequenties voor onze vereniging zijn ten gevolge van de Coronamaatregelen hebben we binnen het bestuur besloten om onze leden enigszins tegemoet te komen voor de maanden dat zij geen gebruik hebben kunnen maken van de zwemfaciliteiten die wij normaal gesproken aan onze leden aanbieden. Door de creditering van onze huurlasten door de gemeente Eindhoven hebben wij deze mogelijkheid gekregen.

Dit houdt in dat leden van het elementair zwemmen 35 euro en leden van het wedstrijdzwemmen  en  waterpolo 50 euro in mindering gebracht krijgen op hun nota voor het 4e kwartaal van 2020. Deze nota zal rond 1 oktober worden verzonden zodat het voor de leden inzichtelijk is wat zij na aftrek van de contributiekorting nog aan restant contributie moeten voldoen voor het 4e kwartaal. Wij doen hierbij dan ook een oproep aan alle leden om zo spoedig mogelijk de openstaande contributiebedragen van 2020 te voldoen. Na de vakantie zullen er weer contributiecontroles worden gehouden bij de ingang van het zwembad. Voorkom dat je de toegang tot het zwembad wordt ontzegt doordat je niet tijdig je contributie betaald hebt.

Om voor de (volledige) contributiekorting in aanmerking te komen gelden wel een aantal voorwaarden. Deze zijn:   

-kortingsbedrag is nooit hoger dan het kwartaalbedrag dat aan contributie dient te worden betaald  

-contributiekorting wordt alleen verstrekt aan de leden die op 1 maart 2020 lid waren en per 1 oktober 2020 nog lid zijn en die in deze periode niet hebben opgezegd.

Uiteraard is het mogelijk dat U zelf vrijwillig afstand doet van de contributiekorting en dit bedrag als een soort sponsoring ter beschikking stelt aan onze vereniging. Mocht U dit willen verzoeken wij U dit per mail door te geven aan onze ledenadministratie op het emailadres: ledenadministratie@aegir-eindhoven.nl  De leden die op deze wijze onze vereniging extra willen ondersteunen zijn wij als bestuur zeer dankbaar.

Nu maar hopen dat we met zijn allen het Coronavirus onder controle kunnen gaan krijgen zodat we weer met volle teugen kunnen genieten van onze mooi zwemsport. Voorlopig zijn we nog aan diverse maatregelen gebonden maar wij vertrouwen erop dat U op verantwoordde wijze zult omgaan met de hieromtrent gemaakte afspraken. Mocht U vragen hebben kunt U deze natuurlijk altijd stellen op het email-adres: info@aegir-eindhoven.nl

Blijf gezond!

Namens het hele bestuur.