log in

Jubilarissen

  • Geschreven door Bestuur

Elk jaar worden er op de jaarvergadering een aantal jubilarissen gehuldigd voor hun jaren trouwe lidmaatschap bij onze Zwem- en Polovereniging. Ook voor de vergadering van april in dit jaar zouden deze leden even speciale aandacht krijgen maar we weten inmiddels dat samenkomst van grotere groepen in deze Coronatijd niet zijn toegestaan. We wilden de jubilarissen van vorig jaar en dit jaar gezamenlijk uitnodigen op de algemene ledenvergadering van 7 oktober doch ook dit was dus door de beperkingen niet mogelijk. We hebben er als bestuur nu voor gekozen deze jubilarissen via hun eigen commissie een attentie te laten overhandigen zodat het jubileum toch niet ongemerkt voorbij gaat.

De jubilarissen in 2019/2020 zijn:

Truus Valentijn 50 jaar, Toine Valentijn 50 jaar, Cor Reniers 50 jaar

Lisan van IJzendoorn 25 jaar, Riny van Vroenhoven 25 jaar, Bram Muller 25 jaar, Han van der Tuin 25 jaar, Evelien van der Tuin 25 jaar,  Jordi van Hout 25 jaar, Pascal van de Haar 25 jaar, Kirsten Ross 25 jaar

Menno Esvelt 12,5 jaar, Chris Pecasse 12,5 jaar, Julien Verschoor 12,5 jaar, Marc Pecasse 12,5 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Bedankt voor deze jarenlange trouw aan onze vereniging. We hopen dat jullie nog veel plezier mogen beleven aan de zwemsport in het algemeen en aan onze vereniging in het bijzonder.

Het bestuur.