log in

Informatie waterpolocompetitie

  • Geschreven door Waterpolocommissie

Afgelopen dinsdag heeft de persconferentie plaats gevonden, waarin het kabinet de nieuwe verscherpte maatregelen voor de komende 2 weken heeft aangekondigd.

Enorm teleurstellend voor de zwemsport was het kenbaar maken van de maatregel om alle zwembaden te sluiten.

De KNZB, zwembranche en NOC*NSF hebben direct na de conferentie contact gehad, aangezien het sluiten niet eerder op de lijst met beperkende maatregelen vanuit het OMT stond.

Helaas zonder succes, deze maatregel wordt niet teruggenomen.

Uiteraard is dit schrijnend, aangezien alle andere zaal- en veldsporten wel door kunnen gaan met sporten.

Het stappenplan vanuit het kabinet is als volgt:

  1. Vanaf 4 november 22.00 uur tot en met 18 november zijn alle zwembaden gesloten.
  2. Van 19 november tot en met half december gelden de regels zoals op 14-10-2020 door het kabinet benoemd.
  3. Half december zal het kabinet opnieuw kenbaar maken welke maatregelen dan noodzakelijk zijn.

Wat betekent de huidige situatie voor waterpolo:

Consequenties activiteiten in het water

  • Tussen 4 november 22.00 uur en 18 november kan er niet getraind worden in zwembaden.
  • Vanaf 19 november tot en met half december gelden de regels zoals benoemd in de mail van 14-10-2020. Trainingen kunnen plaats vinden volgens de regels. Wedstrijden zijn uitgesloten.

Competitie blijft stopgezet

Een herstart van de competitie in 2020 wordt op basis van de huidige maatregelen niet meer mogelijk gemaakt.

Alle wedstrijden tot en met 10 januari zullen uitgesteld worden. Dit geldt zowel voor de regio- als de bondscompetitie, voor alle jeugd en senioren. 

Voor nu liggen alle trainingen stil tot en met 19 november. Daarna kan er hopelijk weer getraind worden onder de voorwaarden zoals in de afgelopen periode.

Wedstrijden spelen zal op zijn vroegst weer in januari plaats kunnen gaan vinden. Of dit in eerste instantie alleen voor de jeugd gaat zijn, is voor nu nog niet te zeggen.

Redelijkerwijze kunnen verenigingen zich tot en met 15 januari voorbereiden voor een vervolg van de competitie.

Afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt, en welke besluiten door de regering genomen gaan worden, is het uitgangspunt dat de competitie start in het weekend van 16-17 januari 2021.

Zoals de wedstrijden nu zijn ingepland, zal ook het vervolg zijn. Er worden dus geen wedstrijden doorgeschoven.