log in

Aegir 90 jaar

  • Geschreven door Bestuur

Het is vandaag 25 juni 2021 en precies 90 jaar geleden dat Aegir werd opgericht. 

Vanaf het 40 jarig bestaan hebben we elk lustrum kunnen vieren met heel veel leuke activiteiten voor leden en medewerkers.

Onze zwem- en polovereniging heeft nooit stil gezeten en steeds zeer actief deelgenomen aan de ontwikkeling van de zwemsport zowel ten behoeve van onze leden als naar de KNZB en de gemeente Eindhoven. Veel uren zijn er door vrijwilligers besteed in het belang van de zwemsport in het algemeen en naar onze vereniging in het bijzonder.

Steeds is het gelukt mensen bereid te vinden om al de taken binnen de vereniging op zich te nemen. Na de Corona crisis hebben we als vereniging wel een uitdaging om ons kader op peil te houden zodat de kwaliteit van het zwemonderricht behouden kan blijven. We willen onze goede naam zeker weer waar gaan maken.

Jammer dat door de Corona maatregelen dit jaar tot op heden niets extra's kon worden georganiseerd met betrekking tot ons jubileum, maar wie weet zijn er wel mogelijkheden later in het jaar. We zijn zeker van plan ons 100 jarig jubileum te gaan halen zodat we dit met een spetterend feest kunnen gaan vieren. Dit hebben onze leden en vrijwilligers zeker verdiend, want ondanks alle Corona perikelen moest er veel geregeld worden om aan de hand van de door de overheid opgelegde maatregelen zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan. 

Een groot compliment aan al onze vrijwilligers is zeker op zijn plaats. 

In de bijlage kun je een stukje geschiedenis van onze vereniging lezen.

 

Download bijlage: Geschiedenis 1931-2021.doc