log in

Commissie van de Toekomst

Op de Algemene Ledenvergadering d.d. 24 april werd onze vereniging geconfronteerd met het feit dat het bestuur nog maar uit 2 personen bestaat, namelijk de penningmeester Theo Cats en algemeen bestuurslid Myhreen Vleeshouwers. Statutair is dit niet mogelijk waardoor onze vereniging voor een groot dilemma staat. Zonder voltallig bestuur heeft onze vereniging namelijk geen bestaansrecht. Om te voorkomen dat een vereniging met een 87-jarige geschiedenis om gaat vallen is tijdens de Algemene Ledenvergadering besloten een commissie te formeren met mensen die er de schouders onder wilden zetten om een laatste poging te wagen een volwaardig bestuur te formeren. De commissie heeft de naam "Commissie van de Toekomst" meegekregen. De commissie bestaat uit Rob van de Born, Han van der Tuin, Selwyn Cats, Richard Boekenkruger en Toine Valentijn. Tevens heeft de commissie zich bereid verklaard met de huidige bestuursleden de lopende zaken op te pakken. Inmiddels zijn er diverse acties in gang gezet. Binnenkort hopen wij onze leden nader te informeren omtrent de voortgang danwel de resultaten van de inspanningen van deze commissie.

Mocht U naar aanleiding van dit nieuwsbericht behoefte hebben aan contact met 1 van de bovengenoemde commissieleden schroom dan niet om ons te benaderen. Wij bieden U graag een luisterend oor om te kijken of we gezamenlijk in staat zijn onze vereniging in stand te houden met het doel om onze leden in de toekomst nog veel plezier in de zwemsport te laten beleven.

Toine Valentijn

Toine was van 2006 tot 2015 voorzitter van de vereniging en publiceert regelmatig waterpolo nieuwsberichten op de website.