log in

Administrateur Elementaire zwemmen

De administrateur(s) van de commissie is/zijn verantwoordelijk voor het aanleggen en bijhouden van een correcte administratie, ten behoeve van het elementair zwemmen.

Tot zijn/haar taken behoren:

 • Het correct administreren van (nieuwe) leden in de juiste lesgroep (op aangeven van de Badverantwoordelijke commissie Elementair zwemmen).  ( leden zijn al ingevoerd ) 
 • Per lesgroep aanmaken van presentielijsten.
 • Het aanmaken van de presentielijsten per lesgroep, indien nodig.
 • Het tijdig informeren van de Penningmeester van de vereniging over langdurige afwezigheid van leden teneinde deze af te kunnen voeren uit het ledenbestand. Daarbij wordt op verzoek van de penningmeester gekeken naar de aangetekende presentie van leden met een contributieachterstand.
 • Organiseren van het diplomazwemmen door:...
 • Aanmaken van kaartjes voor toelating tot het diplomazwemmen.
 • Tijdig aanvragen van het diplomazwemmen bij de Nationale Raad Diplomazwemmen (drie weken voor de datum van het diplomazwemmen).
 • Aanmaken van diploma’s en deelnemerslijsten.
 • Tijdig informeren van Instructeurs en Badverantwoordelijken over de data van het diplomazwemmen.
 • Maken van de badreservering, in overleg met de voorzitter van de Commissie Elementair zwemmen.
 • Publiceren van data en uitslagen op de Aegir website.
 • Bijhouden van de aanwezig leden, doorgeven van mutaties, aannemen van nieuw leden.