log in
Richard Boeken Kruger

Richard Boeken Kruger

Website URL:

Hulpinstructeur elementair zwemmen

De hulpinstructeur Elementair zwemmen verleent hand- en spandiensten aan een Instructeur Elementair zwemmen.

Deze functie kan door leden vanaf 12 jaar worden uitgevoerd, maar altijd onder direct toezicht en verantwoordelijkheid van een ervaren meerderjarige Instructeur Elementair zwemmen of Badverantwoordelijke 

Tot zijn/haar taken behoren:

 • Voorbereiden van lessen.
 • Klaarleggen van materialen vóór de aanvang van de les.
 • Bijhouden van de presentie- en prestatielijst van elke zwemmer. Het aanbrengen van relevante opmerkingen hierop.
 • Bijwonen van instructies en vergaderingen.

NB: De hulpinstructeur mag niet meer dan 1 kind zelfstandig zwemles geven.

Instructeur elementair zwemmen

De instructeur elementair zwemmen, is verantwoordelijk voor doelgerichte instructie aan de zwemmers en ordelijk en veilig verloop van de zwemles.

Tot zijn/haar taken behoren:

 • Voorbereiden van lessen.
 • Klaarleggen van materialen vóór de aanvang van de les.
 • Bijhouden van de presentie- en prestatielijst van elke zwemmer. Het aanbrengen van relevante opmerkingen hierop.
 • Het mede beoordelen (i.s.m. de Badverantwoordelijke) of zwemmers mogen afzwemmen, en het uitdelen van kaartjes voor deelname aan het diplomazwemmen.
 • Observeren en begeleiden van de zwemmers tijdens de les.
 • Aanwezig zijn bij het diplomazwemmen van hun groep.
 • Bijwonen van instructies en vergaderingen.
 • Begeleiden van Hulpinstructeurs en kennis aan hen overdragen.

Administrateur zwemscore

 • Het correct administreren van (nieuwe) leden in de juiste lesgroep (op aangeven van de Badverantwoordelijke commissie Elementair zwemmen).
 • Per lesgroep aanmaken van presentielijsten.

Administrateur Elementaire zwemmen

De administrateur(s) van de commissie is/zijn verantwoordelijk voor het aanleggen en bijhouden van een correcte administratie, ten behoeve van het elementair zwemmen.

Tot zijn/haar taken behoren:

 • Het correct administreren van (nieuwe) leden in de juiste lesgroep (op aangeven van de Badverantwoordelijke commissie Elementair zwemmen).  ( leden zijn al ingevoerd ) 
 • Per lesgroep aanmaken van presentielijsten.
 • Het aanmaken van de presentielijsten per lesgroep, indien nodig.
 • Het tijdig informeren van de Penningmeester van de vereniging over langdurige afwezigheid van leden teneinde deze af te kunnen voeren uit het ledenbestand. Daarbij wordt op verzoek van de penningmeester gekeken naar de aangetekende presentie van leden met een contributieachterstand.
 • Organiseren van het diplomazwemmen door:...
 • Aanmaken van kaartjes voor toelating tot het diplomazwemmen.
 • Tijdig aanvragen van het diplomazwemmen bij de Nationale Raad Diplomazwemmen (drie weken voor de datum van het diplomazwemmen).
 • Aanmaken van diploma’s en deelnemerslijsten.
 • Tijdig informeren van Instructeurs en Badverantwoordelijken over de data van het diplomazwemmen.
 • Maken van de badreservering, in overleg met de voorzitter van de Commissie Elementair zwemmen.
 • Publiceren van data en uitslagen op de Aegir website.
 • Bijhouden van de aanwezig leden, doorgeven van mutaties, aannemen van nieuw leden.