log in
Richard Boeken Kruger

Richard Boeken Kruger

Website URL:

Administrateur Elementaire zwemmen

De administrateur(s) van de commissie is/zijn verantwoordelijk voor het aanleggen en bijhouden van een correcte administratie, ten behoeve van het elementair zwemmen.

Tot zijn/haar taken behoren:

 • Het correct administreren van (nieuwe) leden in de juiste lesgroep (op aangeven van de Badverantwoordelijke commissie Elementair zwemmen).  ( leden zijn al ingevoerd ) 
 • Per lesgroep aanmaken van presentielijsten.
 • Het aanmaken van de presentielijsten per lesgroep, indien nodig.
 • Het tijdig informeren van de Penningmeester van de vereniging over langdurige afwezigheid van leden teneinde deze af te kunnen voeren uit het ledenbestand. Daarbij wordt op verzoek van de penningmeester gekeken naar de aangetekende presentie van leden met een contributieachterstand.
 • Organiseren van het diplomazwemmen door:...
 • Aanmaken van kaartjes voor toelating tot het diplomazwemmen.
 • Tijdig aanvragen van het diplomazwemmen bij de Nationale Raad Diplomazwemmen (drie weken voor de datum van het diplomazwemmen).
 • Aanmaken van diploma’s en deelnemerslijsten.
 • Tijdig informeren van Instructeurs en Badverantwoordelijken over de data van het diplomazwemmen.
 • Maken van de badreservering, in overleg met de voorzitter van de Commissie Elementair zwemmen.
 • Publiceren van data en uitslagen op de Aegir website.
 • Bijhouden van de aanwezig leden, doorgeven van mutaties, aannemen van nieuw leden.

Secretaris Zwem- en Polovereniging Aegir

 De secretaris is verantwoordelijk voor het administratieve deel van de vereniging, het ledenbeheer en de formele communicatie naar buiten.fff

Tot zijn/haar taken behoren:

 • Zorgdragen voor het “dagelijkse bestuur” van de vereniging samen met de voorzitter en penningmeester.
 • Maken van de notulen van de bestuursvergaderingen en het verstrekken van deze notulen aan de bestuursleden.
 • Notuleren van de algemene jaarvergadering.
 • Verzamelen en verwerken van de stukken van de ledenvergadering in een jaarverslag.
 • Verzorgen van de uitnodigingen voor de jubilarissen voor de jaarvergadering.
 • Zorgdragen voor een correcte registratie van het bestuur bij de kamer van koophandel Eindhoven.
 • Zorgdragen dat de bestuurssamenstelling bekend is bij de KNZB.
 • Zorgen dat de inkomende post / informatie bij de juiste personen terecht komt.
 • Aanvragen van de vrijwilligerspenning of -oorkonde voor de leden van de vereniging die daarvoor in aanmerking komen.
 • Het vaststellen in november van de bestuursvergaderdata van het komende jaar.
 • Archiveren van alle belangrijke stukken.