log in
Richard Boeken Kruger

Richard Boeken Kruger

Website URL:

Penningmeester Elementair zwemmen

Penningmeester is lid van de commissie elementair zwemmen en moet door het bestuur zijn benoemd.

Taken:

 • Aanleveren van de begroting aan het einde van het kalenderjaar aan de penningmeester
 • Controleren, gedurende het jaar, of de uitgaven en inkomsten kloppen met de begroting.
 • Controleren of de betalingen en uitgaven kloppen

Controleur Elementair zwemmen

De controleur Elementair zwemmen is verantwoordelijk voor de orde in de hal en de toegangscontrole aan de balie-ingang van het zwembad.

Tot zijn/haar taken behoren:

 • Controleren van de contributiekaarten bij de ingang van het bad.
 • Doorverwijzen van leden die onvoldoende stempels op hun contributiekaart hebben naar de Baliemedewerker.
 • Tellen van alle binnenkomende leden en het doorgeven van dit aantal aan de caissière van het zwembad t.b.v. de administratie van de baddirectie.

Baliemedewerker

De baliemedewerker elementair zwemmen is verantwoordelijk voor de volgende taken aan de balie tijdens het elementair zwemmen:

 • Controleren bij de ingang of het betreffende lid geen betalingsachterstand heeft.
 • Afstempelen van de contributiekaart voor die maanden dat er werkelijk betaald is.
 • Aanspreken van leden met betalingsachterstand, en het weigeren van de toegang tot het bad aan leden die meer dan twee maanden achterstand hebben.
 • Inschrijven van nieuwe leden.
 • Informatie verschaffen omtrent lestijden, wijze van betaling, opzegging, etc (o.a. via het Aegir informatieboekje).
 • Plaatsen van aspirant-leden op een wachtlijst, als er op dat moment geen plaats is in de betreffende lesgroep.
 • Aanmaken van contributiekaarten voor nieuwe leden, voorzien van een uniek lidnummer en zorgen dat de inschrijfformulieren zo spoedig mogelijk bij de ledenadministrateur van de vereniging terecht komen
 • Zo snel mogelijk doorgeven van alle mutaties in het ledenbestand (en dus ook het vrijwilligersbestand) aan de ledenadministrateur van de vereniging