log in
Richard Boeken Kruger

Richard Boeken Kruger

Website URL:

Baliemedewerker

De baliemedewerker elementair zwemmen is verantwoordelijk voor de volgende taken aan de balie tijdens het elementair zwemmen:

 • Controleren bij de ingang of het betreffende lid geen betalingsachterstand heeft.
 • Afstempelen van de contributiekaart voor die maanden dat er werkelijk betaald is.
 • Aanspreken van leden met betalingsachterstand, en het weigeren van de toegang tot het bad aan leden die meer dan twee maanden achterstand hebben.
 • Inschrijven van nieuwe leden.
 • Informatie verschaffen omtrent lestijden, wijze van betaling, opzegging, etc (o.a. via het Aegir informatieboekje).
 • Plaatsen van aspirant-leden op een wachtlijst, als er op dat moment geen plaats is in de betreffende lesgroep.
 • Aanmaken van contributiekaarten voor nieuwe leden, voorzien van een uniek lidnummer en zorgen dat de inschrijfformulieren zo spoedig mogelijk bij de ledenadministrateur van de vereniging terecht komen
 • Zo snel mogelijk doorgeven van alle mutaties in het ledenbestand (en dus ook het vrijwilligersbestand) aan de ledenadministrateur van de vereniging

Hulpinstructeur elementair zwemmen

De hulpinstructeur Elementair zwemmen verleent hand- en spandiensten aan een Instructeur Elementair zwemmen.

Deze functie kan door leden vanaf 12 jaar worden uitgevoerd, maar altijd onder direct toezicht en verantwoordelijkheid van een ervaren meerderjarige Instructeur Elementair zwemmen of Badverantwoordelijke 

Tot zijn/haar taken behoren:

 • Voorbereiden van lessen.
 • Klaarleggen van materialen vóór de aanvang van de les.
 • Bijhouden van de presentie- en prestatielijst van elke zwemmer. Het aanbrengen van relevante opmerkingen hierop.
 • Bijwonen van instructies en vergaderingen.

NB: De hulpinstructeur mag niet meer dan 1 kind zelfstandig zwemles geven.

Instructeur elementair zwemmen

De instructeur elementair zwemmen, is verantwoordelijk voor doelgerichte instructie aan de zwemmers en ordelijk en veilig verloop van de zwemles.

Tot zijn/haar taken behoren:

 • Voorbereiden van lessen.
 • Klaarleggen van materialen vóór de aanvang van de les.
 • Bijhouden van de presentie- en prestatielijst van elke zwemmer. Het aanbrengen van relevante opmerkingen hierop.
 • Het mede beoordelen (i.s.m. de Badverantwoordelijke) of zwemmers mogen afzwemmen, en het uitdelen van kaartjes voor deelname aan het diplomazwemmen.
 • Observeren en begeleiden van de zwemmers tijdens de les.
 • Aanwezig zijn bij het diplomazwemmen van hun groep.
 • Bijwonen van instructies en vergaderingen.
 • Begeleiden van Hulpinstructeurs en kennis aan hen overdragen.

Administrateur zwemscore

 • Het correct administreren van (nieuwe) leden in de juiste lesgroep (op aangeven van de Badverantwoordelijke commissie Elementair zwemmen).
 • Per lesgroep aanmaken van presentielijsten.