log in

Indeling trainingen wedstrijdzwemmen tijdens Corona

Via onderstaande knop kun je de actuele indeling downloaden voor de trainingen van het wedstrijdzwemmen (training op zaterdagochtend en dinsdagavond). De indeling voldoet aan de huidige coronamaatregelen en zorgt dat ieder lid een plek heeft om te trainen. Het is daarom belangrijk dat iedereen komt in het ingedeelde tijdsslot. Wisselingen of verschuivingen kunnen alleen worden besproken met de commissie wedstrijdzwemmen.

 

De training op de woensdagavond wordt georganiseerd vanuit het brevetzwemmen. De betreffende zwemmers worden vanuit het brevetzwemmen geïnformeerd.

Voor het bezoek aan het zwembad vragen wij je om de gezondheidschecklist van het RIVM te doorlopen. Deze is ook te downloaden via onderstaande knop. Bij klachten (of als je in quarantaine zit) kun je helaas niet deelnemen aan de training.

 

Hieronder tref je nogmaals de belangrijkste geldende regels, lees deze goed door:
- Volg de richtlijnen van het RIVM
- Kom niet naar het zwembad met klachten
- Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar het zwembad
- Zwemmers komen in zwemkleding (onder de gewone kleding) naar het zwembad
- Bij binnenkomst worden handen gedesinfecteerd. Volg daarna de vastgestelde looproutes
- Vanaf 13 jaar dien je bij binnenkomst in het gebouw een mondkapje te dragen
- De zwemmers moeten hun kleding in een grote (sport)tas mee de zwemzaal in nemen. Zorg ervoor dat je tas groot genoeg is voor de kleding
- Er kan géén gebruik worden gemaakt van de douches. Toiletten zijn wel open. Ga voor het zwemmen nog thuis naar het toilet
- Ouders mogen NIET mee naar binnen en wachten buiten de accommodatie
- Ouders mogen alleen helpen met uit- en aankleden als dit echt noodzakelijk is

Vragen over de indeling en het beleid kunt je stellen aan de commissie wedstrijdzwemmen
wedstrijdzwemmen@aegir-eindhoven.nl

 

English version:

Via the button below you can download the current schedule for competitive swimming training (training on Saturday morning and Tuesday evening). The schedule complies with the current corona measures and ensures that every member has a place to train. You can only come to swim in your assigned time period. Changes or shifts can only be discussed with the competitive swimming committee.

 

The training on Wednesday evening is organized by brevet swimming. Members of the brevet swimming will be informed separately about the Wednesday evening.

Before visiting the pool we ask you to go through the health checklist of the RIVM. This can also be downloaded via the button below. In case of complaints (or if you are in quarantine) you can unfortunately not participate in the training.

 

Below you will find again the most important applicable rules, read them carefully:
- Follow the guidelines of the RIVM
- Do not come to the swimming pool with complaints
- Do not come to the pool earlier than 10 minutes before the start of the lesson
- Swimmers come to the swimming pool in swimwear (under normal clothing)
- When entering the pool, hands are disinfected. Then follow the established walking routes
- From the age of 13, a mouth mask must be worn when entering the building
- Swimmers must bring their clothes into the swimming room in a large (sports) bag. Make sure your bag is big enough for the clothes
- The showers cannot be used. Toilets are open. Go to the toilet at home before swimming
- Parents are NOT allowed to enter and wait outside the accommodation
- Parents may only help with undressing and dressing if it is really necessary

Koen van de Laar

Heb je vragen? Je mag me altijd mailen via: wedstrijdzwemmen@aegir-eindhoven.nl

Do you have any questions? You can always mail me: wedstrijdzwemmen@aegir-eindhoven.nl